general-wKLuUmJ67622721552814331.jpg

نمونه کاریکاتور


همواره داشتن یک کاریکاتور از چهره خود برای ما جذابیتی خاص دارد. داشتن یک کاریکاتور از خودمان میتواند هرروز ما را با جنبه های مختلف ظاهریمان آشنا ساخته و مهم تر از همه دیدن آن خنده آور است که می تواند برای هرکسی جذاب باشد.